نمایش برچسب ها

pms چیست

چه مکمل هایی به بهبود PMS (سندروم پیش از قاعدگی) کمک می کنند؟

چه مکمل هایی به بهبود PMS (سندروم پیش از قاعدگی) کمک می کنند؟

هنگامی که به داروخانه و یا به سایت های متعلق به داروخانه (همانند OVIRO) مراجعه می کنید، مشاهده می کنید که محصولات بسیاری با وعده رفع مشکلی رایج به نام PMS موجود می باشند....
سندروم پیش از قاعدگی (PMS) و کپسول روغن گل مغربی آنتی ایجینگ

سندروم پیش از قاعدگی (PMS) و کپسول روغن گل مغربی آنتی ایجینگ

سندروم پیش از قاعدگی (PMS) درصد بالایی از زنان را در سن باروری تحت تاثیر قرار می دهد. هیچ قاعده ای وجود ندارد که تا چه اندازه در دوره ی قاعدگی احساس ناراحتی خواهید...