نمایش برچسب ها

pms چیست

سندروم پیش از قاعدگی (PMS) و کپسول روغن گل مغربی آنتی ایجینگ

سندروم پیش از قاعدگی (PMS) و کپسول روغن گل مغربی آنتی ایجینگ

سندروم پیش از قاعدگی (PMS) درصد بالایی از زنان را در سن باروری تحت تاثیر قرار می دهد. هیچ قاعده ای وجود ندارد که تا چه اندازه در دوره ی قاعدگی احساس ناراحتی خواهید...