نمایش برچسب ها

کلسترول نرمال

آیا ناشتا بودن برای آزمایش کلسترول لازم است؟

آیا ناشتا بودن برای آزمایش کلسترول لازم است؟

آزمایش کلسترول برای اندازه گیری سطح کلسترول خون انجام می شود؛ نتایج – اطلاعات – آمادگی و نیاز به ناشتا بودن برای آزمایش کلسترول را بخوانید.   پزشک برخی افراد را برای آزمایش کلسترول،...
محدوده نرمال HDL / کلسترول خوب

محدوده نرمال HDL / کلسترول خوب

محدوده نرمال HDL در هر فرد به عوامل مختلفی وابسته است؛ علت بالا بودن کلسترول خوب – راه افزایش سطح آن و لیست داروهای کاهش LDL را بخوانید.   دو نوع کلسترول وجود دارد...