نمایش برچسب ها

پت گریس

درمان جوش با ژل اسپشـیال 5 پت گریس پایـو

درمان جوش با ژل اسپشیال 5 پت گریس پایو

آکنه در اصطلاح علمی، یک بیماری التهابی مزمن پوست است. با توجه به این تعریف، آکنه یک بیماری پیشرونده و طولانی مدت پوستی می باشد که در اثر واکنش سیستم ایمنی بدن به علتی...
بررسی ماسک زغال پت گریس پایو

بررسی ماسک زغال پت گریس پایو

ترشح بیش از حد چربی ممکن است باعث ایجاد برق ناخوشایند بر روی پوست و باز شدن منافذ شود که می تواند باعث ایجاد آکنه بر روی پوست گردد. علت این امر بزرگ بودن...