نمایش برچسب ها

ماسک جمع کننده منافذ

بررسی ماسک زغال پت گریس پایو

بررسی ماسک زغال پت گریس پایو

ترشح بیش از حد چربی ممکن است باعث ایجاد برق ناخوشایند بر روی پوست و باز شدن منافذ شود که می تواند باعث ایجاد آکنه بر روی پوست گردد. علت این امر بزرگ بودن...
ماسک دتوکس شب کدلی

ماسک دتوکس کدلی

استفاده از ماسک های صورت یکی از گام های جذاب در برنامه مراقبت پوست می باشند. استفاده از آنها آسان و بعضا سرگرم کننده می باشد، همچنین نتایج موثر و فوری استفاده از ماسک،...