نمایش برچسب ها

فواید رژیم مدیترانه ای

رژیم مدیترانه ای : فواید سلامت و برنامه هفتگی | دریافت رژیم مدیترانه ای

رژیم مدیترانه ای : فواید و برنامه هفتگی

رژیم غذایی مدیترانه ای بر پایه غلات کامل، میوه و سبزیجات است که فواید سلامت بسیار دارد، در این مقاله برنامه هفتگی برای این رژیم ارائه شده است.   قطعا نام رژیم مدیترانه ای...
3 رژیم غذایی موثر در کاهش کلسترول خون

3 رژیم غذایی موثر در کاهش کلسترول خون

بعضی رژیم های غذایی از جمله رژیم غذایی مدیترانه ای، وگان و TCL کلسترول کمی دارند. این رژیم ها که دستورات مشابهی برای کاهش کلسترول LDL خون دارند، می توانند فواید فروانی برای سلامت...