نمایش برچسب ها

رژیم مدیترانه ای

رژیم مدیترانه ای : فواید سلامت و برنامه هفتگی | دریافت رژیم مدیترانه ای

رژیم مدیترانه ای : فواید و برنامه هفتگی

رژیم غذایی مدیترانه ای بر پایه غلات کامل، میوه و سبزیجات است که فواید سلامت بسیار دارد، در این مقاله برنامه هفتگی برای این رژیم ارائه شده است.   قطعا نام رژیم مدیترانه ای...
رژیم مدیترانه ای و رژیم غذایی DASH را در برنامه رژیم غذایی خود بگنجانید

رژیم مدیترانه ای و رژیم غذایی DASH را در برنامه رژیم غذایی خود بگنجانید

* رژیم مدیترانه ای و رژیم غذایی DASH (رویکردهای رژیمی جهت جلوگیری از فشار خون بالا: Dietary Approaches to Stop Hypertension) به عنوان بهترین رژیم های غذایی کلی، توسط اخبار امریکا و گزارش جهان...
بهترین رژیم های ۲۰۲۰ ! رژیم غذایی مدیترانه ای، بهترین رژیم کلی ۲۰۲۰

بهترین رژیم های 2020 ! رژیم غذایی مدیترانه ای، بهترین رژیم کلی 2020

در تاریخ 2 ژانویه سال 2020، رژیم غذایی مدیترانه ای، برای سومین سال پیاپی، به عنوان بهترین رژیم غذایی کلی در رتبه بندی سالانه اخبار امریکا و گزارش جهان (U.S. News & World Report)...