همسوجنسی به چه معناست؟

همسوجنسی به چه معناست؟

همسوجنسی یک هویت جنسی و مطابق جنسیتی است که پزشک از بدو تولد به او اختصاص می دهد، مقایسه و ارتباط آن با جنسیت فرد و بیان جنسیتی رابخوانید.

 

همسوجنسی (Cisgender) یک هویت جنسی است که با آن فرد احساس می کند با جنسیتی که پزشک از بدو تولد به او نسبت داده، مطابقت دارد. همسوجنسی به این معنی نیست که این افراد نمی توانند بخشی از جوامع LGBTQIA+ (گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنس‌گرایی) باشند.

در این مقاله به تعریف همسوجنسی (Cisgender) و نحوه مقایسه آن با سایر هویت های جنسی می پردازیم.

 

 

همچنین بخوانید:

علاقه مند به رابطه جنسی نیستم چکار کنم؟ (کلیک)

 

همسوجنسی به چه معنایی است؟

طبق اعلام مرکز منابع LGBTQIA، همسوجنسی  (Cisgender: سیسجندر تلفظ می شود) یک هویت جنسی است که افراد با آن فکر می کنند با جنسیتی که پزشک از بدو تولد به آنها اختصاص داده است، مطابقت دارند.

برای نمونه، اگر یک پزشک جسیت یک فرد را در هنگام تولد مرد تشخیص دهد و این فرد به عنوان یک مرد شناخته شود، او به عنوان همسوجنس شناخته خواهد شد.

افرادی که با جنسیتی که پزشک در بدو تولد به آنها اختصاص داده شناسایی نمی شوند، خود را به عنوان ترنس (Trans) معرفی می کنند که شامل هویت های جنسی مانند تراجنسی (transgender)، جنسیت غیر باینری (non-binary) و خارج از جنسیت (genderqueer) است.

 

مقایسه همسوجنسی با دگر جنس گرایی یا استریت (Straight)

همسوجنسی اصطلاحی برای توصیف هویت جنسی فرد است نه جذابیت های جنسی و عاشقانه او. ممکن است افراد همسوجنس، دگرجنس گرا یا غیر از آن باشند.

افراد دگرجنس گرا، هتروسکشوال هستند. این یعنی نسبت به شخصی که جنسیت متفاوتی از خودشان دارد، علاقه جنسی یا عاشقانه دارند. برای نمونه، یک زن دگرجنس گرا و همسوجنس ممکن است تنها نسبت به یک مرد جاذبه جنسی یا عاشقانه داشته باشد.

با این حال لزوما همه افراد همسوجنس، دگرجنس گرا نیستند. آنها می توانند جذابیت های جنسی و عاشقانه برای همه، بعضی یا بدون جسنیت ها تجربه کنند. برای نمونه یک همسوجنس می تواند هم جنس گرا (Gay یا Lesbian)، دو جنس گرا (Bisexual) یا بی جنس گرا (Asexual) باشد.

 

تفاوت همسوجنسی با جنسیت فرد

همسوجنسی یک هویت جنسی است که با جنسیتی که پزشک در بدو تولد به فرد اختصاص می دهد، همسو است.

پزشک جنسیت فرد در بدو تولد را بر اساس شکل دستگاه تناسلی خارجی او تعیین می کند.

افراد 23 جفت کروموزوم را از والدین خود به ارث می برند. بیست و سومین جفت کروموزومی که فرد به ارث می برد، کروموزوم های جنسی هستند.

به طور معمول افراد کروموزوم XX یا XY را به ارث می برند. اگر فردی کروموزوم XX را به ارث ببرد، زن تشخیص داده می شود. اگر فرد کروموزوم XY را به ارث ببرد، مرد تشخیص داده می شود.

با این حال توجه به این نکته مهم است که جنسیت دودویی (باینری) نیست. ممکن است افراد دارای کروموزوم های خاصی باشند که به طور معمول با زن و مرد بودن آنها ارتباط برقرار می کند اما اندام های تناسلی و دستگاه های تناسلی معمول زن و مرد را ندارند. این وضعیت با عنوان بیناجنس (Intersex) شناخته می شود.

در صورتی که پزشک متوجه مبهم بودن دستگاه تناسلی نوزاد شود، عوامل دیگری مانند اندام های داخلی تولید مثل و هورمون ها را بررسی می کند.

 

طبق اعلام سرویس ملی بهداشت (NHS)، پزشک پس از تولد می تواند آزمایشاتی برای کمک به تعیین جنسیت نوزاد انجام دهد که عبارتند از:

  • معاینه بدنی نوزاد
  • سونوگرافی برای بررسی اندام های داخلی
  • آزمایش خون برای بررسی سطح ژن ها و هورمون ها

 

ممکن است افراد بیناجنس، همسوجنس باشد.

طبق کمپین برابری برای بیناجنس ها، سه روش اصلی برای شناسایی یک فرد بیناجنس وجود دارد:

  1. ممکن است بعضی از آنها همسوجنس بوده یا با جنسیتی که پزشک از بدو تولد برای آنها در نظر گرفته است، ارتباط داشته باشند. ممکن است آنها از اصطلاحات مرد، زن، مرد بیناجنس یا زن بیناجنس استفاده کنند.
  2. بعضی از آنها به عنوان جنسیت مرتبط یا مخالف با آنچه پزشک از بدو تولد برای آنها تعیین کرده است، شناخته می شوند.
  3. بعضی از آنها خود را نه زن می دانند و نه مرد و بعضی خود را هر دو آنها می دانند.

 

همسوجنسی در هویت جنسی به چه معناست؟ | ارتباط آن با جنست فرد و بیان جنسیتی

 

ارتباط همسوجنسی با جنسیت چیست؟

جنسیت با زن و مرد بودن مرتبط است اما همان نیست.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO)، جنسیت یک ساختار اجتماعی است که طبق آن هنجارها، رفتارها و نقش هایی که زنان و مردان باید در جامعه رعایت کنند، تعیین می شود.

 

بعضی از نمونه های نقش های جنسیتی عبارتند از:

  • زنان لباس های سنتی زنانه مانند دامن و لباس می پوشند.
  • زنان مودب، سازگار و پرورش دهنده هستند.
  • مردان قوی، پرخاشگر و جسور هستند.

 

نقش های جنسیتی می توانند با گذشت زمان تغییر کرده و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باشند.

افراد همسوجنس اغلب با هنجارها و انتظارات جنسیتی مطابقت دارند. با این حال یک فرد می تواند همسوجنس باشد و هنوز هم به روشی غیر مطابق با جنسیت لباس بپوشد.

 

ارتباط همسوجنسی با هویت جنسی چیست؟

همسوجنسی یک هویت جنسی است. افراد همسوجنس دارای هویت جنسی هستند که با جنسیتی که پزشک در بدو تولد به آنها اختصاص داده، همسو است. برای نمونه، یک مرد همسوجنس به عنوان یک مرد و یک زن همسوجنس به عنوان یک زن شناخته می شود.

ممکن است افراد از هویت جنسی خود برای توصیف احساس خود در مورد جنسیت استفاده کنند. این جنسیت می تواند با جنسیتی که پزشک در بدو تولد به آنها اختصاص داده است متفاوت بوده یا نباشد.

بر اساس یکی از مقالات سال 2020، به طور معمول کودکان شناسایی جنسیت خود را در حدود 3 تا 5 سالگی آغاز می کنند. ممکن است بعضی از افراد از سنین جوانی بدانند که هویت جنسی آنها با جنسیتی که پزشک به آنها اختصاص داده مطابقت ندارد و دیگران بعدا در زندگی خود این موضوع را کشف کنند.

همچنین ممکن است افراد در هر مرحله از زندگی، هویت جنسی خود را تغییر دهند.

هویت جنسی مختص هر فرد است و فرد دیگری نمی تواند این موضوع را برای او مشخص کند. ممکن است بعضی از افراد قادر به نشان دادن برچسب هویتی خود نباشند یا با آن احساس راحتی نکنند.

 

ارتباط همسوجنسی با بیان جنسیتی چیست؟

بیان جنسیتی به ظاهر خارجی فرد اشاره دارد. Trevor Project خاطرنشان کرد که این امر شامل شکل ظاهری، رفتار، مدل مو و لباس افراد است. همچنین می تواند شامل نام و ضمایر آنها باشد.

در مورد ارتباط این دو باید گفت که لزومی ندارد که بیان جنسیتی با هنجارهای جنسیتی یا همسوجنسی مطابقت داشته باشد.

افراد با هر هویت جنسیتی ممکن است خود را به روش های مختلفی بیان کنند. ممکن است بعضی جنسیت زنانه تر را ترجیح دهند و دیگران بیان مردانه تر را انتخاب کنند. همچنین ممکن است بعضی از افراد ممکن است تا بیان جنسیتی آندروژنی یا دوجنسی را بروز دهند.

 

خلاصه

افراد همسوجنس با جنسیتی که پزشک برای آنها در بدو تولد مشخص کرده، شناسایی می شوند. معنی این امر مجذوب شدن به جنس مخالف نیست.

اگرچه ممکن است افراد همسوجنس با انتظارات جامعه مانند هنجارها و بیان های جنسیتی مطابق باشند اما ممکن است با جنسیت آنها و آنچه پزشک برای آنها تعیین کرده مطابق نباشد.

 

جهت مشاهده و خرید مکمل ها و محصولات مراقبت داروخانه آنلاین اویرو کلیک کنید.

 

۱ » ۲ » ۳ » ۴ » ۵ به این مقاله امتیاز میدم !
[کل: 1 میانگین: 5]
برچسب ها:
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن تمام نظرات
0
- سوال دارم! میخوام نظر بدم! (کلیک) x
()
x