استادرم - کرم برنزه کننده پوست

9378144272779182

ESTHEDERM - Tan Activation Cream کرم برنزه کننده با آفتاب
نداریم
1,850,000 ریال

چیکار می کنه ؟

کرم برنزه کننده با آفتاب ایجا رنگ برنزه ویکنواخت در کوتاه ترین زمان

مغذی و مرطوب کننده

برچسب ها

چیست

ایجاد برنزگی طبیعی در کوتاهترین زمان ممکن

این کرم بسیار مغذی ، کاملا موثر و دارای میزان کمی محافظت در برابر آفتاب است و سبب تقویت و تسریع برنزگی در پوستهای گندمی و یا پوستهای که از قبل برنزه شده اند می شود . در شرایط

خاص که شدت آفتاب کم است ، استفاده از این محصول حتی در مدت زمان کوتاه مواجه با نور آفتاب ، در آغاز فصل بهار سبب افزایش برنزگی پوست می شود . ساختار بسیار غنی این محصول

سبب پیشگیری از خشکی و کم آبی پوست در برابر آفتاب می شود و در عین حال پوست را برنزه می نماید .

چگونه

20 دقیقه قبل از مواجه با آفتاب استفاده شود .

هر دو ساعت آنرا تکرار نمایید .

توجه : این محصول محافظت در برابر آفتاب ایجاد نمی کند .

ترکیبات

همراه با عوامل مرطوب کننده و مغذی،روغن آفتاب گردان و ماکادامیا