آمینو اسید

آمینو اسید

دلیل اصلی استفاده از مکمل ها، کمک به رشد عضلات می باشد. اسیدهای آمینه مهمترین ساختار پروتئین را تشکیل می دهند. اسیدهای آمینه به 2 دسته ضروری و غیرضروری تقسیم می شود. بدن قادر به ساخت اسیدهای آمینه ضروری نمی باشد درحالیکه توانایی ساخت اسیدهای آمینه غیرضروری را دارد. بنابراین اسیدهای آمینه ضروری باید از طریق مواد غذایی و مکملها تامین شود. پروتئین و آمینو اسید در فرآیند عضله سازی موثر هستند.
نمایش 1 - 60 از 176 آیتم