فیلترها

موجودبودن
    بلاکر

    بلاکر

    در میان مکمل های رژیمی، بلاکرها مانع جذب کربوهیدرات ها شده و به کاهش وزن کمک می کنند. این مکمل ها از طریق مسدود کردن هضم برخی از قندهای موجود در مواد غذایی حاوی کربوهیدرات، روند کاهش وزن را تسریع می کنند.
    محصول در این دسته بندی وجود ندارد