لیست محصولات این تولید کننده Declare (دکلره)

محصولات دکلره Declare نیاز پوست حساس را برطرف می‌کند.

به‌منظور تضمین اثرات و قابلیت انطباق آن، همه محصولات، مورد آزمایش های درماتولوژیکی قرار گرفته‌اند.

کیفیت محصولات دکلره Declare به چهار طریق تضمین و تائید می‌گردند:تولید توسط متخصصان پوست های حساسانجام تست های درماتولژیکدارا بودن فرمول های موثر پیشرفته و قابل انطباق باپوستطیف وسیع محصولات جهت انواع پوست

بیشتر