لیست محصولات این تولید کننده  Liesel (لایسل)

لایسل برندی تحت لیسانس سوئیس در ایران می باشد

شعار این برند "تنفس زیبایی، رهایی از آلودگی" می باشد.

لایسل برندی تحت لیسانس سوئیس در ایران است.


شعار این برند "تنفس زیبایی، رهایی از آلودگی" می باشد.

بیشتر