لیست محصولات این تولید کننده ixxi (ایکسی)

ایکسی برند فرانسوی است که تحقیقات خود را در زمینه تاثیرات عصاره درخت کاج در محافظت و جوانسازی پوست متمرکز کرده است.

ایکسی برند فرانسوی است که تحقیقات خود را در زمینه تاثیرات عصاره درخت کاج در محافظت و جوانسازی پوست متمرکز کرده است.


دانشمندان طی 5 سال تحقیقات خود پی بردند که میتوانند از پوست درخت کاج عصاره ای استخراج کنند که یک ماده بسیار قوی و موثر در جوانسازی پوست است.


این عصاره ی معروف به opc، ماده اصلی تشکیل دهنده محصولات ایکسی می باشد.


opc، حاوی درصد بالایی پلی فنول است که آنتی اکسیدانی بسیار قوی و موثر در درمان پیری سلولی بوده و نقش یک خنثی کننده و ضد رادیکال آزاد در کاهش سیستم ایمنی را ایفا میکند.


opc، نسبتا 4 برابر موثرتر از ویتامین E  و 30 برابر قویتر از ویتامین c در حفظ جوانی پوست عمل میکند.

بیشتر